Stomkomplettering

Stomkomplettering i nyproduktion är Lindqvist Byggs huvudsakliga arbetsområde och omfattar bl.a. yttertak, ytterväggar och utfackningsväggar, samt invändiga arbeten såsom gipsentreprenader, dörrentreprenader, inredningsentreprenader, glaspartier, TKE och kombinationer av dessa.

 

Hyresgästanpassning / ROT

Hyresgästanpassning / ROT innebär att vi bygger om kommersiella lokaler, skolor, kontor och bostäder avseende planlösning, ytskikt och installationer för att tillgodose krav och behov från nya hyresgäster alternativt ändrad användning av lokalerna.

Vi utför såväl totalentreprenader som generalentreprenader.
Hyresgästanpassning söker nu två platschefer. Mer information här.