Kontaktuppgifter:

Lindqvist Bygg AB
BOX 1203
131 27 NACKA STRAND

Besöksadress:
Jakobsdalsvägen 19, 9 tr,
131 52 NACKA STRAND

Tel: 08 - 556 18 170
Fax: 08 - 556 18 179

E-post: info@lindqvistbygg.se

Faktureringsadress:
Lindqvist Bygg AB
FE 573, Kund-id: PIB 1001
105 69 Stockholm

Vi vill gärna att du hör av dig till oss, vi som verkar här ser du nedan.

Vi lyssnar på dig och finns här, oavsett om du har en fråga om ett projekt eller vill tala om oss och vårt erbjudande.

VD
Vakant, rekrytering pågår
Ansvarsområde: Styrning och förädling av bolagens affärsområden och verksamhet. Kontakt för press-, marknad- och myndighetsfrågor.
08 – 556 18 170

Tillfälligt per 26/6 går Anders Sandelius in som Tf. Vd
08 – 556 18 170
070 – 669 50 55
anders.sandelius@lindqvistbygg.se

Arbetschef
Fredrik Holmberg
073 – 314 48 14
fredrik.holmberg@lindqvistbygg.se

Arbetschef
Jesper Dahlberg
070 – 508 20 12
jesper.dahlberg@lindqvistbygg.se

Arbetschef
Mattias Sand
070 – 797 96 61
mattias.sand@lindqvistbygg.se

Arbetschef
Per Svensson Evin
08 – 556 18 175
070 – 758 48 58
per.svenssonevin@lindqvistbygg.se

Arbetschef
Waldemar Chatys
070 - 641 34 01
waldemar.chatys@lindqvistbygg.se

Ekonomiansvarig
Eva Thiman
Ansvarsområde: Fakturahantering, löner, redovisning och bokslut.
08 – 556 18 174
eva.thiman@lindqvistbygg.se

Ekonomi
Anna Andersson
08 – 556 18 178
anna.andersson@lindqvistbygg.se

Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö och HR-ansvarig
Niclas Wendel
Ansvarsområde: Ledningssystem, IT, fordon och personalfrågor
08 – 556 18 173
070 – 743 48 05
niclas.wendel@lindqvistbygg.se

Kalkylansvarig
Marina Forsberg
070 – 761 81 70
marina.forsberg@lindqvistbygg.se

Kalkyl
Ida Ahlström
070 – 508 26 09
ida.ahlstrom@lindqvistbygg.se

Koncern VD, ägare
Anders Sandelius
08 – 556 18 177
070 – 669 50 55
anders.sandelius@lindqvistbygg.se