Koncernen
Lindqvist Bygg AB ingår i koncernen Växjö Entreprenad AB som verkat inom bygg- och fastighetsbranschen sedan 1989.

Koncernen består av tre bolag. Lindqvist Bygg AB erbjuder stomkomplettering och hyresgästanpassning, MFS AB tillhandahåller teknisk fastighetsservice samt Nicator AB med yttre fastighetsservice.

Dessa fyra tjänster utgör kärnan i koncernens verksamhet. Att kunna kombinera dessa tjänster i en och samma helhetslösning är vi ensamma om på marknaden.

De senaste åren har verksamheten expanderat kraftigt, på 10 år har omsättningen femfaldigats.

Under 2017 omsatte vi knappt 400 Mkr, koncernen har i dagsläget ca 90 st. anställda.

Läs mer om vår utveckling i milstolpar och historik.

Se koncernutveckling över tid Koncernutveckling.