KMA / CSR

CSR »

Engagemang är för oss så mycket mer än att utföra våra projekt väl.
Engagemang är även att ta ansvar för och vara del av samhällsutvecklingen. Att bry sig om både på kort och lång sikt.

Därför har vi genom åren valt att engagera oss för BRIS, Barnhemmet The Step i Nepal samt Hand in Hand.

BRIS stöttar utsatta barn och unga i Sverige.
The Step ger utsatta flickor i Nepal möjlighet till en framtid genom att erbjuda boende och utbildning.
Hand in Hand gör det möjligt för kvinnor i Indien att få utbildning och genom mikrolån finansiera uppstart av sitt företag. Hjälp till självhjälp.
Solvatten renar smutsigt vatten till dricksvatten bara med solens strålar. Bättre hälsa och mindre miljöpåverkan endast med solens hjälp.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något för en hållbarare framtid.

KMA »

Vi på Lindqvist Bygg jobbar aktivt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö och utvecklas ständigt för att möta kraven från kunderna och omvärlden. KMA är integrerat i hela organisationen och ska ge våra kunder rätt kvalitet, vår verksamhet en minskad miljöpåverkan, och våra medarbetare en säker arbetsmiljö. Vi vill med andra ord lämna ett bestående intryck men minimera vårt ekologiska avtryck.
Lindqvist Bygg ställer höga krav på leverantörer och underentreprenörer och samarbetar endast med de aktörer som uppfyller kundens krav bäst i varje enskilt projekt. För att kunna förbättra verksamheten har vi koncentrerat oss på fyra områden där vi satt upp mätbara mål:

  1. Nöjdare kunder
  2. Ökad effektivitet och påhittighet
  3. Minskad miljöpåverkan
  4. Branschens bästa och friskaste medarbetare

Vår KMA-policy kan du hämta hem här.

Kvalitet »

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster genom att:

– För snabb återkoppling genomför vi avslutnings- och mitt-i-projektetmöten med våra beställare.

– Fånga upp bra idéer, både från oss själva och från andra, och sprida dem i organisationen. Detta är en stående punkt vid olika möten.

– Skapa arbetsberedningar som ökar delaktigheten och bidrar till att medarbetarna får bättre insyn i projekten.

Miljö »

Genom att planera inköp, produktion, transporter och lagring noggrant kan vi leverera hög kvalitet och hålla miljöbelastningen på en låg nivå. I vårt miljöarbete 2018 kommer vi bl.a. att:

– Så långt möjligt använda miljöprövade kemiska produkter (t.ex. från Byggvarubedömningen och Sunda hus) även då beställaren inte har krav på sådana.

– Genom god planering och inköp minska antalet materialtransporter.

– Se till att våra egna bilar är både säkra och miljöanpassade. På lite drygt 6 år har vi minskat CO2-utsläpp med 43% genom aktiva val. Och resan fortsätter.

Arbetsmiljö »

Lindqvist Bygg ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna upplever att trivsel, hälsa, friskvård och säker arbetsmiljö prioriteras. Under 2018 kommer vi bl.a. att:

– Arbeta för hög och trivsel och låg personalomsättningen.

– Skapa säkra arbetsplatser med visionen om noll olycksrelaterade frånvarodagar.

– Fortsätta att lyssna till våra medarbetare. Tidigare medarbetarundersökning följs upp med medarbetarsamtal. Utifrån framkomna styrkor och svagheter har vi underlag för vidare förbättringar.

– Uppmuntra internt till utbildning, utveckling och ansvar. Det ska vara möjligt att göra karriär inom företaget.

 

BF9K – Byggbranschens kvalitetssystem Vi är certifierade enligt BF9K vilket garanterar våra kunder en bra produkt med hög kvalitet. Certifieringen är samtidigt ett bevis på att Lindqvist Bygg har ett väl fungerande system för verksamhetsstyrning med stabila rutiner.

Gyproc – Leverantörsgaranti Lindqvist Bygg har som ett av endast åtta företag i Sverige nyligen gått igenom GCE-certifiering hos Gyproc. I och med detta får våra kunder ett kvitto på att entreprenaden utförs på ett professionellt sätt och att Lindqvist Bygg uppfyller Gyprocs leverantörsvillkor.

AAA – Högsta kreditvärdighet Vi har 12 gånger erhållit högsta kreditvärdighet “AAA” av Dun & Bradstreet. Alla företag i Sverige bedöms kontinuerligt av Dun & Bradstreet när det gäller ekonomisk stabilitet och betalningsförmåga.