2019-02-14, Full fart mot Miljarden

Koncernen har tagit ett viktigt steg i fas IV och Nicator AB har förvärvat AB Idrotts- & Trädgårdsanläggningar, ett anrikt företag grundat 1954.

Mer info i pressmeddelandet.