Sedan 15 år är vi certifierade enligt BF9K, Byggbranschens certifiering för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.

Genom att arbeta systematiskt enligt BF9K säkerställer vi att vi uppfyller beställarens, våra egna och lagens krav på Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö samt ger oss själva rutiner och stöd för ständig förbättring både internt och externt.

Varje år revideras vi av en extern part, DNV som går igenom vårt arbetssätt både administrativt som ute i projekten. Resultatet är vårt årliga kvitto på hur väl vi uppfyller både kunders och våra egna krav samt att vi hela tiden utvecklas åt rätt håll.

Som systemansvarig blir jag därför gladare än gladast över att få kvitto på att vi göra bra saker, speciellt när revisorn uppmärksammar arbetet i projekten:
– 2014, “Väl planerade och styrda projekt”
– 2015, “Bra styrning och ordning i de besökta projekten”
– 2016, “Väldigt bra koll på riskanalyser” och “jättebra kontroll på egenkontrollerna”
– 2017, “Bra koll på dokumentation och ordning”
– 2018, “God ordning i besökta projekt” och “Mottagningskontrollen på…. …. var föredömlig”

Under vintern ska vi ta fram nya mål för året som kommer och samtidigt fortsätta göra det vi är bra på, som våra beställare uppskattar.