2018-12-05, Vatten, bara vanligt vatten. Eller…?

Även i år har vi valt att ge ett bidrag till organisationer som gör skillnad. En av dem är Solvatten.

Rent vatten är en förutsättning för så mycket som vi gärna tar för givet, matlagning, god hygien och hälsa. I många länder är det inte riktigt så enkelt utan vattnet i de brunnar som finns kan vara både smutsigt och innehålla smittsamma bakterier som orsakar sjukdomar.

Solvatten är ett portabelt reningsverk som endast med hjälp av UV-ljuset och värmen i solens strålar renar vattnet.  På några timmar är vattnet rent och av dricksvattenkvalitet. Helt utan kemikalier eller ström.

Utöver de uppenbara hälsoeffekterna är solvatten bra för den lokala miljön då det sparar stora mängder ved eller kol som tidigare användes till att koka vattnet. Då vatten- och vedhämtning ofta utförs av kvinnor och barn ger det dem mer tid att arbeta för familjens försörjning eller gå i skolan.

Solvatten är en fantastisk och i all sin enkelhet en genial uppfinning som gör nytta på så många plan, därför är vi med och stöttar så att fler kan få tillgång till rent vatten.