2018-10-15, Intervju med vd

Sveriges Byggindustrier är på alerten och intervjuar vår vd. Vad är målet och hur kommer vi dit? Vad är egentligen vår största utmaning på vägen?

Läs hela här: https://www.sverigesbyggindustrier.se/byggnyheter/lindqvist-bygg-hojer-malsattningen__8096

Invigning Enskedefältets skola, Lindqvist Bygg foto: Pixprovider

Invigning Enskedefältets skola, Lindqvist Bygg
foto: Pixprovider