2018-07-06, Akademiska Sjukhuset, J-huset, färdigställt

Lindqvist Bygg AB har färdigställt detta projekt på Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

Kontraktsarbetena är färdigställda och slutdokumentation överlämnad.

Projektet har innefattat invändig stomkomplettering avseende samtliga gipsarbeten och strålskyddsväggar.

Beställare: Skanska

Projektvolym: ca 87 miljoner om ca: 50.000 kvm

Utförandetid: 18 månader

Entreprenadform: Generalentreprenad