2018-05-07, Markant minskade CO2-utsläpp

Varje steg åt rätt håll är ett bra steg.

Bolagen drivs och utvecklas utifrån en hållbar syn på tillväxt, lönsamhet och resursanvändning. Ett av våra långsiktiga miljömål har varit att minska CO2-belastningen från våra interna transporter. Dvs vi ska ha bränsleeffektiva bilar i vår bilpark.

Sedan 2011 har vi följt upp genomsnttliga CO2-utsläppen från våra bilar och det går verkligen åt rätt håll. 2011 låg vi på 172 gr CO2/km, 2016 passerade vi den dåvarande utsläppsgränsen för miljöklassning på 120 gr/km. Sedan dess har siffrorna fortsatt söderut och vi  är nu nere på 103 gr CO2/km i genomsnitt.

Av företagets 12 bilar är 7 miljöklassade, 4 av dessa är laddhybrider. Laddhybrider är en väg som för våra körmönster och möjligheter att ladda fungerar bra för minskad miljöpåverkan.

En farhåga infinner sig då infrastrukturen inte alltid underlättar de förbättringar vi gärna vill göra.

I takt med att laddbara bilar blir fler ökar även behovet av laddstolpar. Även om tillgängligheten är bättre idag än tidigare behövs fortsatt utbyggnad då antalet laddbara bilar ökar snabbt.

För den som har ett körmönster eller boende där laddbar bil inte passar in är gasbil ett miljömässigt bra alternativ. Tyvärr är utbudet av gasbilar magert och antalet tankställen bitvis likaså.