2018-04-22, En klapp på axeln som värmer

Nacka kommun uppmärksammar sina miljöcertifierade företagare genom att dela ut ett eget diplom. Kul tycker vi och sträcker lite extra på oss.

Mer information här på kommunens hemsida:
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/foretagande/miljodiplomering/miljodiplom

 

Diplomet har vi ramat in snyggt och satt upp på väggen.

Nackas Miljödiplom 2018