2018-04-06, Ny närakut åt Locum färdigställd

Lindqvist Bygg AB har färdigställt detta projekt på Rosenlunds Sjukhus.

Projektet är slutfört och entreprenaden är godkänd.

Projektet är en ombyggnad där en ny Närakut skall öppnas. Närakuten består av nya: infektions-, desinfektion-, klyx-, gips-, undersöknings-, behandlingsrum m.m. Projektet innefattar tekniska installationer så som medicinska gaser, nytt ventilationssystem, nytt VVS system, anpassningar av sprinkler, nytt brandlarmsystem, nytt kallelse- och bråklarm. Allt undertiden som resterande sjukhuset är i drift.

Beställare: Locum

Projektvolym: ca 15 miljoner om ca  900 kvm

Utförandetid: 4 månader

Entreprenadform: Generalentreprenad

Byggleds via: Locum