2018-04-19, Ny förtroende erhållet, Uppsala

Lindqvist Bygg AB har i dagarna fått kontrakt av Atrium Ljungberg på deras projekt Gränbystaden.

Kontraktet omfattar nybyggnad av 5 st. biograflokaler åt hyresgästen Nordisk Film. Lokalerna byggs som rum i rummet med speciellt höga ljudkrav tillika konstruktion.

Projektet består av  11 300 m2 ny BTA handelsyta som byggs samman med befintligt centrum, Gränbystaden Galleria.

 

Beställare: Atrium Ljungberg

Projektvolym:  16 miljoner

Utförandetid: Färdigställandet är 2018-09-22

Entreprenadform: Generalentreprenad

Projektet är redan uppstartat