2017-10-26, Offentlig Upphandling, LOU

Under förra året, 2016, uppgick delen som omfattas av LOU till knappt 40% av vår omsättning. Enligt UCs branchfakta Byggentreprenörer Stockholm 2017:2 som kom i dagarna placerade det oss på en 15:e plats bland samtliga byggare i Stockholm.

Målet framgent är att andelen LOU skall öka och ligga kring 50%.