2017-05-04, Funktions-IT

Vi blir helt klart hela tiden lite bättre, inte på lite utan på allt.
Vi måste bli en lite attraktivare arbetsgivare, och vi måste kunna knyta till oss de allra bästa, bara dem, men det är gott nog.

Inom kort kommer vår leverantör, Wycore Nordic AB sjösätta vår nya ”IT-plattform 2017” och alla känner stor tillförsikt inför detta, vi kallar det Funktions-IT.

Vår kraftig tillväxt skapar olika ökande behov/krav. Ledningen i koncernen har gjort ett strategiskt val att IT-funktionen är en affärskritisk funktion där användarvänlighet, stabilitet, kostnadskontroll, tillgänglighet och säkerhet, är högprioriterat.

Vår IT-miljö skall vara:
Bekymmersfri
Bättre hushållning med relaterade kostnader
Bättre funktion/stabilitet/snabbhet
Skalbart
Snabbt åtgärdande av uppkomna brister
Nyttjas på ett bättre sätt, med fördjupade kunskaper generellt
Skall fungera utan egen insats
Ligga längre fram i nyttjandet, inte i spets men modernt och attraktivt
Ett sätt att mäta koncernbolagens tillväxt är omsättning, den har 5-faldigats de senaste 10 åren, och koncernbolagen räknar med ytterligare nytt omsättningsrekord nu, 2017.
I dag har koncernbolagen knappt 100 anställda, med en budgeterad omsättning om 440 miljoner 2017. Budget 2017 är kanske lite försiktigt konservativt, vi skall givetvis göra allt vi kan för att slå detta.