2017-05-03, Bokslut 2016

Idag har styrelsen skrivit under boksluten för 2016. Mycket roligt att se att uppsatta mål infrias.

Koncernen omsatte 2016 totalt 425 miljoner och resultatbudgeten överträffades.

Nu har vi kommit in en bit i 2017 och detta med tillförsikt om nya rekord.