2016-12-21, God slutspurt på 2016

Alltid skönt att avsluta snyggt.

Vi har kontrakterat tre nya projekt med totalt ordervärde dryga 100 miljoner. Huge, Locum och Skanska är beställare.