2016-12-20, 27 år på en enda A4

När man sitter mitt i det dagliga är det inte självklart vad som senare blir en milstolpe i företagets utveckling.

Med lite distans till vad som hänt sedan företaget, som med tiden blev en koncern, startade 1989 har det ändå skett en hel del som vi tycker är roligt att lyfta fram. Läs gärna våra milstolpar och historik.