2016-11-29, Täby Nya Kommunhus

Vi har haft förmånen och förtroendet att vara delaktiga i detta projekt, nyproduktion av Täby Kommuns nya kommunhus, projektet är just nu inne i slutskedet. Vi har utfört tre st. delentreprenader (bygg, gips och träglaspartier). Slutbesiktning sker under december månad.

Projektet avser nybyggnad av Täby nya kommunhus, om ca 15 000 m2 BTA, varar ca 10 000 m2 avser kontorslokaler, fördelat på 8 våningar inklusive takterrass med unik panoramablick av kommunområdet. Täby kommun skall miljöcertifiera byggnaden i certifieringssystemet Miljöbyggnad klass Guld.

Täby nya kommunhus ingår som del av pågående utveckling av utbyggnadsområdet södra Attundafältet inom Täby centrum. Byggnaden avgränsas av nya gator och torg där lednings- och marköverbyggnadsarbeten utförs i annat projekt.

I objektets omedelbara närhet finns befintliga byggnader som Täby närsjukhus, bibliotek, Tibble kyrka och bostäder.

Objektet är beläget i anslutning till Täby Centrum med fastighetsbeteckning Marknaden 21, adress (Invid) Attundafältet 16, 183 34 TÄBY

Fastighetsägare tillika beställare: Täby Kommun, Kommunfastigheter
Projektvolym: ca 32 miljoner om ca 15 000 kvm
Utförandetid: 11 månader
Entreprenadform: AB04, delad entreprenad
Byggleds via: Projektbyrån