2016-11-24. Funktions IT 2016

Vi måste givetvis bli bättre på allt, vi måste bli en allt attraktivare arbetsgivare generellt, vi måste kunna knyta till oss de allra bästa, bara dem, men det är gott nog.

Kraftig tillväxt skapar olika ökande behov/krav, ledningen i koncernen har gjort ett strategiskt val att IT-funktionen är en affärskritisk funktion där användarvänlighet, stabilitet, kostnadskontroll, tillgänglighet och säkerhet, är hög prioriterat.

Vår IT-miljö skall vara:

Bekymmersfri
Bättre hushållning med relaterade kostnader
Bättre funktion/stabilitet/snabbhet
Skalbart
Snabbt åtgärdande av uppkomna brister
Nyttjas på ett bättre sätt, med fördjupade kunskaper generellt
Skall fungera utan egen insats
Ligga längre fram i nyttjandet, inte i spets men modernt och attraktivt

Redan 2014 såg vi att vår bef. IT-plattform inte skulle räcka vid vår kraftiga vidare expansion. Tankarna gick kring att flytta nuvarande egen IT-drift till en ny lösning. Den befintliga lösningen med egen IT-drift gick helt enkelt ”ur tiden”.
Bolagen i koncernen kunde inte växa vidare i den gamla IT-miljö.

Ett sätt att mäta koncernbolagens tillväxt är omsättning, den har 5-faldigats de senaste 10 åren, och koncernbolagen räknar med ytterligare nytt omsättningsrekord nu, 2016.
Antalet anställda tjänstemän ökar kraftigt, 2015 anställdes 8 st., i år 2016 har (hittills) 6 st. tjänstemän anställts, den procentuella ökningen är mer än kraftfull.

I dag har koncernbolagen runt 100 anställda, med en budgeterad omsättning om 400 miljoner 2016.

Inom kort kommer vi välja vår leverantör för vår nya IT-plattform 2016 och alla som är med i IT gruppen känner stor tillförsikt inför detta vårt val, vi kallar det Funktions-IT.