2016-10-26, Projekt åt Locum färdigställs

Anpassning (ROT) lämnar över detta projekt på Danderyds Sjukhus.

Projektet som slutförs inom kort är en ombyggnad och teknisk upprustning av byggnad 07, där det skapats nya infektionsvårdplatser på plan sex och sju, samt vårdavdelningar med generella vårdplatser på plan åtta.
Nedersta planet, plan fem, vårdavdelning 4 som är en infektionsavdelning, har haft pågående verksamhet under hela byggtiden. I övrigt har byggnad 07 varit evakuerad under byggtiden.

Beställare: Locum

Projektvolym: ca 60 miljoner om ca: 3 650 kvm

Utförandetid: 10 månader

Entreprenadform: Samordnad General

Byggleds via: Forsen Projekt