2016-09-06, Stort uppdrag av SKANSKA på Akademiska Sjukhuset

Lindqvist Bygg får stort uppdrag av SKANSKA på Akademiska Sjukhuset.

Akademiska sjukhuset i Uppsala genomgår just nu en stor ny- och ombyggnation. Lindqvist Bygg har av Skanska fått förtroendet att utföra innerväggar av gips i J-huset, sjukhusets nya vårdbyggnad.

Efter att nyligen slutfört fas 6 på Nya Karolinska Sjukhuset åt Skanska Healthcare AB kommer här ytterligare ett mycket stort sjukhusuppdrag av SKANSKA. Akademiska sjukhuset i Uppsala ska moderniseras. Akademiska sjukhuset skall fram till 2023 kompletteras med nya lokaler för förbättring av patientupplevelsen. Bland annat kommer en helt ny vårdbyggnad att byggas, J-huset. Skanska har gett Lindqvist Bygg förtroendet att leverera och montera innerväggar av gips samt väggar med strålskydd.

Per Welander resp. Odd Wikner, projektchef resp. inköpare på SKANSKA, är nöjda med valet av entreprenör:
– För SKANSKA är projektet väsentligt, och val av entreprenör handlar om förtroende och tillit. Lindqvist Bygg har nyligen utfört ett likande omfattande uppdrag på NKS. Detta visar att Lindqvist Bygg innehar kapacitet och den spetskompetens som krävs för att genomföra uppdrag av den här storleken.

Uppdraget innefattar ca 50 000 kvm invändiga väggar av gips samt däri förekommande strålningsskydd.

I J-huset skapas bland annat patientrum, operationssalar, mottagning med tillhörande mottagningsrum, dagvårdsrum och dialysplatser, samt en aula för drygt 100 personer.

– Det känns bra att vi erhållit ytterligare förtroende när det gäller riktigt stora sjukhusuppdrag. Detta befäster vår kompetens inom området, och ger oss kvittens på att vi är rätt entreprenör för just de absolut största och mest krävande entreprenaderna. Genom projektet fördjupar vi samarbetet med Skanska ytterligare. Vårt bolag växer och våra medarbetare utvecklas mer inom den här typen av riktigt stora krävande entreprenader, avslutar Göran P Larson, Vd, Lindqvist Bygg.

Utförandetiden är 12 månader, projektet J-huset beräknas stå klart i augusti 2018.
J-huset i sig omfattar 50 000 kvadratmeter ny sjukhusbyggnad, med omgående start för Lindqvist Bygg.

För vidare kontakt:

Göran P Larson, Vd Lindqvist Bygg AB, 070-766 38 38
Mattias Sand, projektansvarig AC J-huset, Lindqvist Bygg AB, 070-797 96 61
Odd Wikner, inköpare SKANSKA, 010-448 60 57