2016-04-17, Byggstrejken är över

Uppdatering

Parterna har kommit överrens och den pågående strejken avbryts genast.

Mer information: http://https://www.sverigesbyggindustrier.se