2016-04-12, Information om den pågående strejken

Avtalsrörelsen är igång och konflikt har utbrutit mellan Arbetsmarknadens parter.

I dagsläget påverkas våra entreprenader inte av strejken.

Då det inte går att förutsäga hur konflikten utvecklas vet vi inte heller vilken påverkan den får för oss och kontraktstiderna i pågående entreprenader.

Efterhand som information och utvecklingen blir tillgänglig uppdaterar vi vår hemsida.

Mer information från respektive parter hittas på:
www.sverigesbyggindustrier.se
www.byggnads.se