2015-12-17, Domedagen var här…

… nästan i alla fall.

Som BF9K-certifierat företag ska vi uppfylla krav och rutiner för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. Kraven omfattar både administration och produktion.

En oberoende revisor granskar under två dagar om vi gör det som krävs och som vi själva säger att vi ska göra. Revisionen omfattar både administrativa systemet och hur vi handerar verkligheten i produktionen.

Revisorns samlade omdöme av revisionen gör att vi växer en deci eller två 🙂

–  Bra styrning och ordning i de besökta projekten Viksjö och Finnboda. Bra!
–  …. bra stöttning från ledningen och ansvariga vilket även speglas ute i besökta projekt. En   mycket bra revision!
–  Bra KMA-mål med handlingsplan och uppföljning.

En mindre avvikelse ska vi rätta till – vi ska komplettera med en utbildning. Snart gjort.