2015-12-04, stomkomplettering i storformat

Om man i ett projekt hittills monterat (bl.a.):

 95 000 kvm gipsskivor
30 000 lpm skenor
175 000 lpm reglar
4 000 kvm plywood
3 500 st. tuber akustikfogmassa
15 000 kvm isolering

 Och inte minst:
3 530 500 st. skruv

 Vad får man då?

 Jo, gipsentreprenaden på NKS Fas 6.

ABT06, med full egen projektering, ned i minsta detalj.
Tid, 21 månader.
Gyproc certifierades, det största Gyproc certifierade projekt någonsin.
Utfört av de allra bästa: Lindqvist Bygg AB
Uppdragsgivare: Skanska Health Care AB

 Fas 6 innefattar 11 våningar av lokaler för forskning samt allmänna utrymmen. Projektet kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld samt LEED Gold.