2015-11-27, Mustaschkampen 2015

Sveriges vanligaste cancerform är prostatacancer. Varje år får ca 10.000 män beskedet att de har prostatacancer. Av dessa dör 2500.
7 om dagen. Varje dag.

Vi stödjer forskning som räddar liv. Man vet aldrig vems…

Mustaschkampen 2015

Från Vänster:
Daniel Lindblad, Petri Palestig, Johan Sandström, Jonas Hilmersson,
Markus Olsson

 

Lär mer och lämna gärna ett bidrag till forskningen på http://mustaschkampen2015.se/