2015-03-27, Stort tack!

Efter nästan 19 år på Lindqvist Bygg går vår Arbetsledare Sune nu in i golfåldern. Det är dags att lämna in id06-kortet och plocka fram scorekortet.

Tack för den tid som varit och hoppas du får det riktigt gott framöver önskar alla vänner och kollegor på Lindqvist Bygg, MFS och Nicator.