2015-03-05, Vi firar….

…. företagets Småländska rötter och uppmärksammar Det Stolta Landskapets Nationaldag – Fössta Tossdan i Mass.

Tyvvä va massipantåtona redan slut…

nationaldagståta - Kopia