2014-09-10, Uppmärksamhet, Uppskattning och Diplom

Lindqvist Bygg har av Skanska Healthcare fått utmärkelsen Grön Entreprenör på NKS.

Priset delas ut av Skanska Healthcare till entreprenörer på NKS som har ett miljöarbete som utmärker sig.
Det är fjärde gången en entreprenör i NKS som helhet tilldelas denna typ av utmärkelse, och denna gång uppmärksammades vi!

Efter endast sex månader i projektet erhöll vi detta diplom vid en prisutdelning förra torsdagen.

För oss är detta en oerhört fin utmärkelse, ett bevis på att alla i projektet gör ett väldigt bra jobb, och vi är stolta över motiveringen – se diplomet här.

Bakgrund:
I mars i år började vi att jobba i fas 6, detta efter att förkvalificeringen med revisioner av KMA-arbete och kvalitet/anbudsarbete mm tagit ca 2 år.
Med optioner mm är kontraktsarbetena mellan 100-200 miljoner, en rejäl gipsentreprenad över många år.
Vår entreprenad kommer att certifieras GCE, vilket innefattar att vi löser in beställarens krav i en egen projektering och ansvarar sedan för att ställda krav med våra lösningar innehålls.

Uppdragsgivare/kontraktspart är Skanska Healthcare AB.

Diplomering Stomkomplettering NKS hela gänget

Diplomering Stomkomplettering NKS Göran Mattias Maria