2014-06-17, Samarbetsavtal – HILTI

Hilti

Lindqvist Bygg AB ligger i framkant, vi följer våra kvalitetskrav och bibehåller en hög, på marknaden unik standard. Detta gäller även vår utrustning.

Därför är vårt nästa steg att intensifiera samarbetet tillsammans med Hilti.

Hilti kommer att vara vår huvudleverantör av elektriska handverktyg samt infästningsmateriel.

Hilti erbjuder spjutspetsteknologi till bygg- och anläggningsindustrin. Hiltis produkter, system och tjänster erbjuder professionella och innovativa lösningar med enastående mervärden. Huvudkontoret för Hilti-gruppen ligger i Schaan i Liechtenstein.

Med över 20 000 anställda i mer än 120 länder runt om i världen skapar vi entusiastiska kunder och bygger en bättre framtid. Företagskulturen bygger på integritet, mod, teamwork och engagemang.

Utmärkande för Hilti är framstående innovationer, hög kvalitet, direkta kundrelationer och effektiv marknadsföring. Två tredjedelar av de anställda arbetar med direkta kundkontakter, vilket innebär mer än 200 000 kundinteraktioner varje dag. Hilti har egna produktionsanläggningar samt forskning och utveckling i Europa och Asien.

Hilti grundades 1941 som ett litet familjeföretag och har vuxit till en världsomspännande koncern. Sedan år 2000 äger Martin Hilti familjefond samtliga aktier i bolaget, vilket säkerställer utvecklingen av Martin Hiltis livsverk på lång sikt.

Hilti är ett värderingsstyrt företag som tillvaratar kunders, samarbetspartners och medarbetares intresse. Detta ligger som en del av Hiltis strategi och i kombination med ett socialt och miljömässigt ansvarstagandet skapar detta förutsättningar för långsiktig och lönsam tillväxt.

Vi gillar helt enkelt Hilti och Hilti gillar oss!