2014-05-08 Högvarv på bostäder

Just nu är Stomkomplettering och Hyresgästanpassning med i uppförandet av 779 st lägenheter på ett eller annat sätt runt om i Stockholm och Uppsala.
En bit kvar till tidigare rekordet från sommaren 2012 då vi hade 844 st i produktion.