2014-04-15, Ytterligare förtroende till Hyresgästanpassning

AB Förvaltaren har beställt Kv. Hundlokan.
Projektet består av fyra st. huskroppar, samtliga trevånings lamellhus med källare. Totalt omfattas 166 st. lgh.
Byggåret är 1964. Projektet är ett fullrust stambyte inkl. tak och fasad.

Projektet är beläget på Majeldsvägen 1-23 i SUNDBYBERG

Ordervärde: ca 100 miljoner
Utförandetid: Ett och ett halvt år med start i maj i år
Entreprenadform: Utförande, AB04

Arbetschef: Jesper Forsberg
Platschef: Magnus Kärslund