2014-03-18, Pièce de résistance – stomkomplettering i storformat

Nya Karolinska, NKS fas 6, åt Skanska.

Det är med stor glädje tillika ödmjukhet vi nu kan meddela att Lindqvist Bygg erhållit Skanskas förtroende på fas 6, NKS. Vårt uppdrag omfattar en mycket stor och omfattande gipsväggsentreprenad inkl håltagning, brand- och ljudtätning inom egna entreprenaden.

Processen hit fram har varit lärorik, lång och krävande, förkvalificering, omfattande anbudsberedning tillika anbudsarbete, beställarens utvärderingsarbete har varit detaljerad med revisioner både på plats och på vårt kontor, säger Lindqvist Byggs Vd, Göran P Larson.

Möjligt totalt ordervärde inkl samtliga diskuterade optioner överstiger 100 miljoner men ej över 200 miljoner och skall fortgå under de närmaste tre åren. Arbetet är redan igång och ansvarig arbetschef är Mattias Sand.

Lindqvist Byggs styrelseledamot Lars Öhman (tidigare Vd på Gyproc) kommenterar, det är bara att gratulera. Ett fantastiskt projekt där fokus ligger på säkerhet och kvalitet, detta framför flera andra utvärderingsparametrar, det glädjer mig att se, avslutar Lars.

Projektets egen hemsida: http://www.nyakarolinskasolna.se/