2014-03-17, Att lyfta fram kunskaper i världsklass inom gipsentreprenad…

… är syftet med Saint-Gobain GYPSUM, International Trophy, 6-8/6 BERLIN 2014

Och dit har Gyproc, som ingår i Saint-Gobain koncernen, valt ut vårt projekt Lindblomman till att delta i kategorin Innovation.

Som enda Svenska projekt av 128 totalt.

Det är stort.

Mer information om projektet vars huvudfråga beskrivs:
“The core issue of the project was to build the apartments in an environmentally and working environmentally friendly way.” finns att läsa här på tävlingens hemsida.