2014-02-03, FÖRSTÄRKNING STYRELSEARBETE – MÅLET ÄR EN HALV MILJARD/ÅR

 

Koncernbolagen tillförs ytterligare kompetens genom att utse Lars Öhman som ledamot. Lars Öhman är idag koncernchef Infranord.

 – Vår resa fortsätter, vi har lagt fast nya mål och Lars kommer in och stärker denna vår utveckling, Lars är idag 56 år och har god erfarenhet av företagsledning, bl.a. såsom Vd i Gyproc o Betongindustri, han besitter därtill goda kunskap om byggmarknaden i Stockholm. Tillika erfarenhet i strukturaffärer och finna synergier samt fokus på lönsamhet och säkerhet, säger styrelseordförande Rune Larsson.

– Koncernen går nu in i en ny utvecklingsfas, FAS III med högt tillväxtmål på en utmanande marknad i ständig förändring. Jag hoppas att jag med min breda erfarenhet av branschen skall kunna bli ett bra stöd åt ledning och hela organisationen samt att vi i styrelsen gemensamt kan bidra till en fortsatt lönsam utveckling, hög säkerhet, ökad kvalitet och en konkurrenskraftig företagsgrupp på alla plan, säger Lars Öhman.

Koncernens affär beskrivs tydligt i fyra affärsområden.

  • Stomkomplettering (via Lindqvist Bygg AB)
  • Hyresgästanpassning (via Lindqvist Bygg AB)
  • Teknisk fastighetsservice (via MFS AB)
  • Utvändig service (via Nicator AB)

Välkommen att kontakta oss om Ni vill veta mer och oss och våra tjänster.