2014-01-10, Först i Stockholm, först i landet.

För en tid sedan blev vi Gyproc Certifierad Entreprenör. Nu är vi med i projekt Lindblomman som är det första att Gyproc Certifieras.
Kundtidningen har en trevlig intervju med vår arbetsledare Vladzislau.

Certifierad Stomkomplettering

Certifierad Stomkomplettering