2013-10-17, Vi ökar!

Väl utförda jobb, hög servicegrad och återkommande kunder lönar sig i längden.

Per sista augusti har koncernens fyra affärsområden ökat omsättningen med 20% mot motsvarande period 2012.

Lindqvist Bygg ökar omsättning