2013-01-29 Revision BF9K

Som Kvalitets och Miljöcertifierad entreprenör enligt BF9K har vi varje år en revision av vårt produktcertifieringssysten. Revisionen utförs av en opartisk revisor från DNV.

Målet med revisionen är att gå igenom vårt KMA-system och undersöka hur vi arbetar,
om vi verkligen gör det vi säger vi ska göra och framförallt hur väl vi arbetar med nöjda kunder, uppföljning och ständig förbättring.
Förutom genomgång av dokument och rutiner här på kontoret har man även
ett besök ute på projekt.

I år var det Stomkomplettering med Richard, Lennart och Tapani på Swedbank som fick visa hur de sköter ÄTA, arbetsberedningar, egenkontroller, väljer kemiska produkter med miljökrav mm.
Revisorns samlade omdöme av revisionen är att:

  • Ledningssystemet stödjer verksamheten, har väl satta mål med uppföljning, plus för medarbetarundersökning,  och fungerar väl.
  • Hanteringen ute på projektet fick gott omdöme ”välstyrt av kunnig och kompetent arbetsledning”. Snyggt jobbat!

Två mindre avvikelser blev det. Den ena är en rutin som behöver utvecklas och förtydligas och den andra berodde på ett mindre förbiseende.
Inget att säga om utan bara att korrigera, uppdatera och undvika att det händer igen.
Utvecklingen fortsätter 🙂