2013-08-29, Allt är inte gips och stålreglar…

Sedan några år tillbaka stödjer vi något som ligger en bra bit ifrån vår vanliga vardag.

Historien börjar sommaren 2000 då två vänner till Anders och Anna Sandelius vandrar i Nepal. De träffar och lär känna en familj efter att sonen guidat dem i Kathmandudalen. Denna familj återvänder Kristian och Sofia till ett flertal gånger de närmaste åren då de blir nära vänner. Bland annat är de med på äldste sonens bröllop.

Snart känner Kristian och Sofia att de vill göra något mer än bara turista. Frågan är bara vad. Tankarna gick tillbaka några år i tiden då Sofia arbetade som volontär på ett barnhem i området och såg vilken nöd många barn lever under.

Tillsammans med sina vänner i området startar de en stiftelse i syfte bygga ett barnhem för att hjälpa de mest utsatta barnen, föräldralösa flickor. Barnhemmet döps symboliskt till The Step.

Det tog flera års arbete innan allt i form av tillstånd, lokaler och kapital fallit på plats men 2009 kunde verksamheten dar igång i form av en icke vinstdrivande stiftelse.

Utöver en trygg plats att bo ska barnen även ges möjlighet att gå i skolan, vilket dessa fattiga barn aldrig annars skulle fått göra. Då utbildning är bästa vägen ur fattigdom känns det bra att vi med ett årligt bidrag kan ge ett antal barn stöd på sina första Steg ut i livet.

Mycket mer att läsa och hur man ger ett bidrag: www.thestep.se

the step 2The Step 3

 

 

 

 

The Step