2013-08-25, Nyanställningar igen

Marcin Sibielski och Jimmy Törnquist – välkomna till Lindqvist Bygg