2013-06-12, Semestertider i antågande.

Vi vill först passa på att önska alla våra anställda, beställare, entreprenörer, leverantörer och vänner en verkligt Trevlig Midsommar och sedermera även en riktigt trevlig semester!

Kontoret är bemanat under semesterperioden (veckorna 28-31) men under dessa veckor kan vår servicenivå till Er sjunka något.

Den 5:e augusti är de flesta av oss tillbaka igen.

Sommar på hyresgästanpassning och stomkomplettering