2013-04-12, Vi fick en utmärkelse

Nacka kommun är trevliga, de uppmärksammar miljöcertifierade företag med ett fint diplom.

I dag fick vi vårt. Kommer pryda sin plats på väggen och bifogas till anbud framöver.

Diplom för Miljöcertifiering