2013-03-12, Återblick på 2012

Nu stänger vi böckerna efter yttterligare ett framgångsår.

“Nöjda, återkommande kunder är grunden till vår framgång”

Bokslutstider är här, 2012 innebar ytterligare ett rekordår, total koncenomsättning knappt 300 miljoner

Under året har vi gjort nya investeringar i vår framtid, främst genom skapandet av ett nytt affärsområde, detta i och med förvärvet av Nicator AB.

Nu är vi en bit in i 2013 och Fas III är sjösatt. Målbilden är en koncernomsättning runt 500 miljoner inom tre år.

Tillväxt kommer ske såväl organiskt som med vidare förvärv.

Ni som vill vara med på resan, kom ombord, vi behöver dig!

Koncernens affärsområden:

2:a plats vinner man inte, det får man.

/Anders Sandelius