2012-12-05 Nyanställning

I dag börjar Mattias Sand som Arbetschef på affärsområde Stomkomplettering.