2012-11-20 Nackademin

Nackademin har haft arbetsmarknadsdag för sina Byggrelaterade utbildningar. Vi var där. Bra dag med många frågor och stort intresse från studenterna för våra områden hyresgästanpassning och stomkomplettering.