2012-10-10, Utbildning pågår

Alla senaste två årens anställda är satta i skolbänken och går nu en utbildning om BF9K, byggbranschens ledningssystem för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.
Kursledare ärKjell Fredriksson, Stockholms Byggmästareförening.

Exempel från programmet:
- Vad tjänar vi och våra kunder på att vi är en BF9K-certifierad entreprenör?
- Hur görs Egenkontroller så effektivt som möjligt?
- Miljö- och Arbetsmiljöfrågor i byggbranschen.
- Erfarenhetsåterföring, jobba smartare i stället för att springa snabbare.