2012-10-10, Utbildning pågår

Alla senaste två årens anställda är satta i skolbänken och går nu en utbildning om BF9K, byggbranschens ledningssystem för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.
Kursledare ärKjell Fredriksson, Stockholms Byggmästareförening.

Exempel från programmet:
– Vad tjänar vi och våra kunder på att vi är en BF9K-certifierad entreprenör?
– Hur görs Egenkontroller så effektivt som möjligt?
– Miljö- och Arbetsmiljöfrågor i byggbranschen.
– Erfarenhetsåterföring, jobba smartare i stället för att springa snabbare.