2012-10-01, Medarbetarundersökning

Idag skickas medarbetarundersökningen ut. Samtliga anställda får möjlighet att besvara ett 50-tal frågor inom olika områden såsom arbetsuppgifter, trivsel och ledarskap.

Tillsammans med utvecklingssamtal och löpande erfarenhetsåterföring får vi en god bild av både bra och mindre bra sidor och den ger underlag för vidare arbete .