2012-09-14 Förvärv – nytt affärsområde

Vi på Lindqvist Bygg AB och MFS Fastighetsservice AB vill gärna
berätta en glad nyhet.

Vi satsar framåt och går nu in i fas 3 av vår utveckling. Målet
är en omsättning om 500 miljoner kronor inom 3-5 år.

Växjö Entreprenad AB där Lindqvist Bygg AB och MFS Fastighetsservice
ingår, förvärvar specialisten på utemiljö NicatorAB.

I och med detta kan koncernen erbjuda fyra affärsområden i egen regi,
vilket är unikt på marknaden.

  • Stomkomplettering (via Lindqvist Bygg)
  • Hyresgästanpassning (via Lindqvist Bygg)
  • Tekniska Fastighetsservice (via MFS Fastighetsservice AB)
  • Utvändig Service (via Nicator AB)

Läs gärna mer om förvärvet i PRESSMEDDELANDE Sept 2012