2012-06-18, Högvarv

Just idag är vi med i uppförandet av 844 lägenheter samt ett antal kommersiella lokaler i och runt Stockholm/Uppsala. Inte illa!